МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 16 вересня 2014 року N 1111

Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавного стандарту як національного стандарту України, затвердження національних стандартів України, змін до нормативних документів України, скасування національних стандартів України та міждержавних нормативних документів в Україні

Відповідно до Законів України "Про стандартизацію" і "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Угоди про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.92 та з урахуванням висновків за результатами експертизи державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"наказую:

1. Прийняти такі, що додаються*, національні стандарти України, гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами, з набранням чинності з 01.01.2015:

 

ДСТУ ISO 1265:2014

Пластмаси. Полівінілхлоридні смоли. Метод визначання кількості домішок та сторонніх частинок
(ISO 1265:2007, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 25138-93 (ИСО 1265-79))

ДСТУ ISO 1269:2014

Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду. Метод визначання летких речовин (у тому числі води)
(ISO 1269:2006, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 14043-78)

ДСТУ ISO 1513:2014

Фарби та паки. Перевіряння та готування проб для випробування
(ISO 1513:2010, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) у частині вимог згідно з ИСО 1513-80)

ДСТУ ISO 2476:2014

Каучук бутадієновий (BR). Типи, полімеризовані в розчині. Методи оцінювання
(ISO 2476:2009, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 3087:2014

Руди залізні. Метод визначання масової частки вологи партії
(ISO 3087:2011, IDT)
- На заміну ДСТУ 4575:2006

ДСТУ ISO 3252:2014

Металургія порошкова. Словник термінів
(ISO 3252:1999, IDT)
- На заміну ДСТУ 2751-94
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 17359-82)

ДСТУ ISO 4254-8:2014

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 8. Машини для внесення твердих добрив
(ISO 4254-8:2009, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 4254-9:2014

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Рядкові сівалки
(ISO 4254-9:2008, IDT)
- На заміну ДСТУ ISO 4254-9:2007

ДСТУ ISO 4608:2014

Пластмаси. Смоли на основі гомополімерів і співполімерів вінілхлориду для загальної призначеності. Метод визначання поглинання пластифікатора за кімнатної температури
(ISO 4608:1998, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 25265-91 (ИСО 4608-84))

ДСТУ ISO 4618:2014

Фарби та лаки. Терміни та визначення понять
(ISO 4618:2006, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 28246-89 (ИСО 4618-1-3-84) та ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3-86))

ДСТУ ISO 6186:2014

Пластмаси. Метод визначання сипучості
(ISO 6186:1998, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 25139-93 (ИСО 6186-80))

ДСТУ ISO 6401:2014

Пластмаси. Полівінілхлорид. Визначання залишкового мономера вінілхлориду газохроматографічним методом
(ISO 6401:2008, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85))

ДСТУ ISO 6934-1:2014

Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 1. Загальні вимоги
(ISO 6934-1:1991, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 11446-1:2014

Колісні транспортні засоби. З'єднувачі електричні між тягачами та причепами. Частина 1. З'єднувачі 13-контактні для колісних транспортних засобів на номінальну напругу 12 В, що не призначені для перетинання водних перешкод убрід
(ISO 11446-1:2012, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 15528:2014

Фарби, лаки та сировина для фарб і лаків. Відбирання проб
(ISO 15528:2000, IDT)
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) у частині вимог згідно з ИСО 842-84 та ИСО 1512-74)

ДСТУ ISO 16121-1:2014

Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 1. Загальний опис, основні вимоги
(ISO 16121-1:2012, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 16121-2:2014

Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 2. Оглядовість
(ISO 16121-2:2011, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 16121-3:2014

Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 3. Інформаційні прилади та органи керування
(ISO 16121-3:2011, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 16121-4:2014

Колісні транспортні засоби. Ергономічні вимоги до робочого місця водія автобуса загального призначення. Частина 4. Умови середовища у кабіні
(ISO 16121-4:2011, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 16183:2014

Колісні транспортні засоби. Двигуни великої потужності. Вимірювання газоподібних викидів у нерозбавлених відпрацьованих газах та викидів частинок з використанням систем з розбавленням частини потоку в перехідних режимах випробовування
(ISO 16183:2002, IDT)
- Вперше

ДСТУ ISO 50001:2014

Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання
(ISO 50001:2011, IDT)
- Вперше

ДСТУ EN 10221:2014

Прутки і стрижні гарячекатані. Класи якості поверхні. Технічні умови постачання
(EN 10221:1995, IDT)
- Вперше

ДСТУ EN 12094-12:2014

Протипожежна техніка. Стаціонарні системи газового пожежогасіння. Компоненти систем газового пожежогасіння. Частина 12. Вимоги до пневматичних сигнальних пристроїв та методи їх випробовувань
(EN 12094-12:2003, IDT)
- Вперше

2. Прийняти такий, що додається*, міждержавний стандарт як національний стандарт України методом передруку з набранням чинності з 01.01.2015:

ДСТУ ГОСТ 520:2014

Підшипники кочення. Загальні технічні умови
(ГОСТ 520-2011, IDT; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)
- На заміну ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97).

3. Затвердити такі, що додаються*, національні стандарти України з набранням чинності з 01.01.2015:

ДСТУ 4237-1-1:2014

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Устатковання
(IEC 60332-1-1:2004, MOD)
- На заміну ДСТУ 4216:2003 у частині вимог до випробовувального устатковання

ДСТУ 4237-1-2:2014

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум'ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт
(IEC 60332-1-2:2004, MOD)
- На заміну ДСТУ 4216:2003 у частині вимог до методу випробовування

ДСТУ 4237-2-1:2014

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Устатковання
(IEC 60332-2-1:2004, MOD)
- На заміну ДСТУ 4217:2003 у частині вимог до випробовувального устатковання

ДСТУ 4237-2-2:2014

Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Метод випробування полум'ям дифузійного типу
(IEC 60332-2-2:2004, MOD)
- На заміну ДСТУ 4217:2003 у частині вимог до методу випробовування

ДСТУ 4367-2:2014

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги
(IEC 61034-2:2005, MOD)
- На заміну ДСТУ 4367-2:2004

ДСТУ 7499:2014

Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення сталевого дроту. Методика визначення
- Вперше

ДСТУ 7500:2014

Діоксид вуглецю. Виробництво. Терміни та визначення понять
- Вперше

ДСТУ 7501:2014

Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять
- Вперше

ДСТУ 7502:2014

Паливо синтетичне. Терміни та визначення понять
- Вперше

ДСТУ 7503:2014

Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять
- Вперше

ДСТУ 7504:2014

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів
- Вперше
(зі скасуванням в Україні МИ 2129-91)

ДСТУ 7505:2014

Спирт етиловий і продукція спиртовмісна. Визначення вмісту фенолфталеїну методом високоефективної рідинної хроматографії
- Вперше

ДСТУ 7506:2014

Спирт етиловий і продукція спиртовмісна. Визначення вмісту метиленового синього методом високоефективної рідинної хроматографії
- Вперше

ДСТУ 7507:2014

Спирт ароматний лимонний для лікеро-горілчаного виробництва. Визначення якості спектрофотометричним методом
- Вперше

ДСТУ 7508:2014

Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання активності за адсорбцією оцтової кислоти
- Вперше

ДСТУ 7509:2014

Газоподібне паливо. Біогаз. Методи відбирання проб
- Вперше

ДСТУ 7510:2014

Колісні транспортні засоби. Транспорт похоронний. Загальні технічні вимоги
- Вперше

ДСТУ 7511:2014

Установки та устатковання для м'ясної промисловості. Машини для перемішування фаршу. Основні параметри, технічні вимоги та методи випробування
- Вперше
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 28107-89).

 

4. Затвердити такі, що додаються*, зміни до нормативних документів України з набранням чинності з 01.11.2014:

 

Зміна N 2

ДСТУ 3336-96

Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги

Зміна N 1

ДСТУ 3607-97

Лічильники газові побутові. Правила приймання та методи випробувань

Зміна N 1

ДСТУ 4260:2003

Тара і паковання спожиткові. Марковання. Загальні вимоги

 

Зміна N 1

Р 50-071-98

Метрологія. Лічильники газу побутові. Методи та засоби повірки.

____________
* Не наводяться.

5. Скасувати такі національні стандарти України з 01.01.2015:

ДСТУ 2751-94

Металургія порошкова. Терміни та визначення

ДСТУ 4216:2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю

ДСТУ 4217:2003

Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробування на поширення полум'я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом

ДСТУ 4367-2:2004

Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних умовах. Частина 2. Метод випробування та вимоги

ДСТУ 4575:2006

Руди залізні. Визначення масової частки вологи партії

ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97)

Підшипники кочення. Загальні технічні умови

ДСТУ ISO 4254-9:2007

Сільськогосподарські машини. Вимоги безпеки. Частина 9. Обладнання для сівби, садіння і внесення добрив

ДСТУ UIC 518:2009

Рейковий рухомий склад. Ходові та приймальні випробовування щодо динамічних характеристик. Вимоги щодо безпеки, впливу на колію та ходових характеристик.

6. Скасувати такі міждержавні нормативні документи в Україні з 01.01.2015:

ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80)

Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний

ГОСТ 14043-78

Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида. Метод определения содержания влаги и летучих веществ

ГОСТ 17359-82

Порошковая металлургия. Термины и определения

ГОСТ 25138-93 (ИСО 1265-79)

Пластмассы. Поливинилхлоридные смолы. Определение примесей и инородных частиц

ГОСТ 25139-93 (ИСО 6186-80)

Пластмассы. Метод определения сыпучести

ГОСТ 25265-91 (ИСО 4608-84)

Пластмассы. ПВХ-смолы общего назначения. Определение поглощения пластификатора при комнатной температуре

ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85)

Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод

ГОСТ 28107-89

Машины для перемешивания фарша. Основные параметры, технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28246-89 (ИСО 4618-1-3-84)

Краски и лаки. Термины и определения

ГОСТ 28451-90 (ИСО 4617-1-3-86)

Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов

МИ 2129-91

Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых и жидких прозрачных веществ.

7. Департаменту технічного регулювання та метрології оприлюднити переліки національних стандартів України, прийнятих та затверджених цим наказом, затверджених змін до нормативних документів України, скасованих національних стандартів України та міждержавних нормативних документів в Україні на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України.

8. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості":

опублікувати інформацію про прийняті та затверджені національні стандарти України, затверджені зміни до нормативних документів України, скасовані національні стандарти України та міждержавні нормативні документи в Україні, тексти затверджених змін до нормативних документів України в наступному номері щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти";

видати прийняті та затверджені цим наказом національні стандарти України не пізніше ніж за 90 днів до дня набрання ними чинності.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. Максюта

 

Мы в социальных сетях: