Скачать полную версию Закона

"Про метрологію та метрологічну діяльність",

принятого в целом на заседании Верховной Рады 05.06. 2014 для ознакомления можно по ссылке.

 

Ниже приведена пояснительная записка к тексту Закона, доступная на сайте Верховной Рады.

 

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі – проект Закону) розроблено на виконання підпункту 93.1 пункту 93 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187.

Необхідність розроблення нової редакції Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” зумовлена тим, що положення чинного Закону не відповідають європейським директивам, нормам і стандартам у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Значна частина метрологічних термінів та визначень чинного Закону не відповідають термінам і визначенням Міжнародного словника основних та загальних метрологічних термінів; чинний Закон не узгоджується з положеннями Законів України, зокрема, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є:

розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері метрології;

розмежування адміністративних та господарських послуг;

гармонізація законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML), актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC);

звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності;

розширення застосування механізмів акредитації для підтвердження компетенції суб’єктів, що здійснюють метрологічну діяльність;

створення державної метрологічної інспекції.

Крім того, проектом Закону вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України “Про підтвердження відповідності”, Закону України “Про захист прав споживачів”, Закону України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” та Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, зокрема, щодо запровадження адміністративної відповідальності стосовно порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань, уточнення визначення терміну “сертифікат відповідності” та уточнення назви документів дозвільного характеру.

3. Правові аспекти

На цей час правове регулювання у сфері метрології визначається чинним Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11.02.1998 № 113/98-ВР.

 4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткового фінансування з Державного бюджету України у разі покладення завдань щодо реалізації державної політики у сфері метрологічного нагляду на вже утворений центральний орган виконавчої влади.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного рішення щодо утворення окремо центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, фінансування діяльності такого органу потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету.

Відповідно до Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011    № 634, функція здійснення державного метрологічного нагляду покладена на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Здійснення державного нагляду є виключно державною функцією, яка не підлягає передачі недержавним структурам.

Державним бюджетом України на 2014 рік за бюджетною програмою КПКВК 1201380 “Державний метрологічний нагляд” передбачено видатки у сумі 1097,1 тис. грн., що забезпечить заробітну плату державних інспекторів з метрологічного нагляду у відповідних адміністративно-територіальних одиницях по всій Україні, у тому числі 693,8 тис. грн. складає заробітна плата (становить лише 36 % від середньомісячної заробітної плати державних службовців) та 403,3 тис. грн. – відповідні нарахування.

За розрахунками, для реалізації завдань щодо здійснення державного метрологічного нагляду (25 планових перевірок на рік на одного державного інспектора) на 2014 рік необхідні видатки державного бюджету у сумі 6390,6 тис. грн., на 2015 – 6710,1 тис. грн., на 2016 – 7045,6 тис. грн.

Зазначені бюджетні призначення дадуть можливість підвищити рівень середньої заробітної плати державних інспекторів: у 2014 році до 3488,54 тис. грн., у 2015 році до 3662,97 тис. грн., у 2014 році до 3846,12 тис. грн., а також забезпечити відрядження державних інспекторів, пов’язані з перевірками державного метрологічного нагляду.

Джерелом покриття вищенаведених видатків можуть бути кошти від штрафів за порушення законодавства про метрологію та метрологічну діяльність виявлені під час перевірок державного метрологічного нагляду. Так за 2010 – 2011 роки проведено 6598 перевірок, виявлено порушення при 5393 перевірках (81,7 %), за результатами яких застосовано штрафів на суму    1326,23 тис. грн.

Мала сума штрафів зумовлена низькими штрафами (від трьох до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), визначеними статтями 171, 171-1, 171-2, 172, 172-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Державний реєстр наукових метрологічних центрів і повірочних лабораторій носить суто інформаційний характер і має бути доступним для громадськості. Він має бути опублікованим на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Його ведення не потребуватиме додаткового фінансування з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

На засіданні Кабінету Міністрів України 10 жовтня 2012 року зазначений проект Закону був схвалений та направлений на розгляд до Верховної Ради України де був зареєстрований 18.10.2012 за № 11369.

06 листопада 2012 року проект Закону був включений до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, однак не був розглянутий.

Відповідно до статті 105 Регламенту Верховної Ради України проект Закону на даний час вважався відкликаним.

За результатами повторного погодження проекту Закону із заінтересованими міністерствами, організаціями та установами його погоджено без зауважень Мінфіном, Держпідприємництвом, Мінагрополітики, Федерацією роботодавців України та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

Із зауваженнями проект Закону погоджено Мін'юстом, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, Мінрегіоном та Європейською Бізнес Асоціацією.

Після доопрацювання проекту Закону, листом Мінекономрозвитку від 18.03.2013 року № 3422-01/9326-04, його було подано на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.03.2013              № 4186/0/2-13 проект Закону повернено до Мінекономрозвитку для приведення його у відповідність з вимогами пункту 7 параграфу 70 Регламенту Кабінету Міністрів України.

10.04.2013 року в Мінекономрозвитку України проведено узгоджувальну нараду по доопрацюванню проекту Закону за участю фахівців Мінекономрозвитку, Мін'юсту, Мінрегіону, Мінінфраструктури, Міненерговугілля та Європейської Бізнес Асоціації.

За результатами наради зауваження до проекту Закону надані Мін'юстом,Мінрегіоном, Європейською Бізнес Асоціацією враховані повністю.

Представником Мінінфраструктури зауваження до проекту Закону, які надані листом Мінінфраструктури від 17.01.2013 року № 383/12/10-13 та не враховані Мінекономрозвитку в ході його доопрацювання, зняті.

За результатами двох узгоджувальних нарад проведених 15 та 17 квітня 2013 року за участю представників Мінекономрозвитку та Міненерговугілля не вдалось врегулювати редакціючастини 4 статті 8 проекту Закону стосовно повноважень центральних органів виконавчої влади щодо уповноваження підприємств, установ та організації, що належать до сфери управління цих центральних органів виконавчої влади, на проведення певних видів вимірювань та калібрування засобів вимірювальної техніки.

На час подання проекту Закону на розгляд до Кабінету Міністрів України 13 червня 2013 проект Закону погоджено без зауважень Мінінфраструктури, Мінрегіоном, Мінагрополітики, Міністерством юстиції, Держпідприємництвом, Федерацією роботодавців України та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

Від Мінфіну отримано зауваження щодо надання додаткових фінансових обґрунтувань та розрахунків, пов’язаних із створенням Державної метрологічної інспекції та ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів і повірочних лабораторій. Дані обґрунтування викладені в пункті 4 цієї пояснювальної записки.

Міненерговугілля надані зауваження до проекту Закону, які не враховані.

24 липня 2013 року проект Закону було схвалено Кабінетом Міністрів України та внесено на розгляд Верховної Ради України.

15 серпня 2013 року законопроект зареєстровано у Верховній Раді України за № 3090.

З 15 серпня 2013 року до 27 лютого 2014 року проект Закону знаходився на розгляді в комітетах Верховної Ради України.

Станом на 27.02.2014 року проект Закону вважається відкликаним в зв’язку зі зміною складу Кабінету Міністрів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Положення проекту Закону не мають дискримінаційного характеру та їх застосування не призведе до наслідків дискримінаційного характеру.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” проект Закону є регуляторним актом. Обґрунтування необхідності державного регулювання сфери метрології шляхом прийняття проекту Закону, аналіз впливу, який він справлятиме на ринкове середовище, на забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності законопроекту принципам державної регуляторної політики наведено в аналізі регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Прийняття нової редакції Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” сприятиме створенню умов для розвитку вітчизняного виробництва шляхом підвищення його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках; розвитку підприємств-виробників засобів вимірювальної техніки в Україні, а також є одним із кроків України до європейської інтеграції.

Мы в социальных сетях: