Ухвалено проект Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Головною метою проекту Закону, підготовленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, є встановлення на основі положень Угоди про технічні бар’єри у торгівлі єдиних правових та організаційних засад діяльності у сфері технічного регулювання шляхом консолідації у окремому законодавчому акті норм Законів України "Про підтвердження відповідності"

та "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", які на сьогодні не повною мірою узгоджені між собою та містять дублюючі норми, а також Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію".

Для досягнення цієї мети проектом Закону передбачається об’єднати норми Законів України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", одночасно визнаючи їх такими, що втратили чинність, а також пропонується внести зміни до Закону України "Про захист прав споживачів" та Кодексу України про адміністративні правопорушення.