В конце сентября 2015 года на саммите по устойчивому развитию Организации Объединенных Наций мировые лидеры утвердили Повестку устойчивого развития на период до 2030 года. Этот документ, который вступил в силу в январе 2016 года, включает в себя 17 целей устойчивого развития, направленных на искоренение бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также противодействие последствиям изменения  климата. По сути, новый документ представляет собой набор целей, задач и показателей, которые государства-члены ООН должны будут учитывать при создании своих программ и политических стратегий в течение ближайших 15 лет.

В Украине начался процесс реорганизации территориальных органов Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Реорганизация будет проводится путем присоединения Госветфитослужбы к соответствующим территориальным органам Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Для этого будут созданы комиссии по реорганизации территориальных органов, и также назначены их руководители.

З 2016 року в Україні скасовується обов’язкова сертифікація сільськогосподарської техніки. Відповідний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України N1699 набув чинності з 1 січня. Відтепер постачальникам і виробникам техніки для аграрної сфери не потрібно отримувати український сертифікат відповідності.

Згідно з наказом, із Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, виключено розділ 10 «Техніка сільськогосподарська». Єдиною вимогою до сільгосптехніки залишається відповідність двом технічним регламентам, які стали обов’язковими для використання з 2016 року. Мова йде про Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, а також Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів.

Відповідно до рекомендацій Всесвітньої торгової організації, уряди всіх країн-членів даної організації повинні заохочувати імпорт продукції, сертифікованої на відповідність вимог міжнародних стандартів. Орієнтуватися на наявність подібних сертифікатів також рекомендується при проведенні державних закупівель. Саме тому багато країн активно лобіюють інтереси своїх виробників при розробці міжнародних стандартів.

Кабінет Міністрів на засіданні 13 січня ухвалив фінальний пакет документів, необхідних для завершення першого етапу реформи системи технічного регулювання. Головним завданням першого етапу було законодавче забезпечення переходу на європейські стандарти й процедури. Завдання нового етапу реформи - зняти зайві бар’єри для доступу українських промислових товарів на ринки ЄС.

Ухвалено проект Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"

Головною метою проекту Закону, підготовленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, є встановлення на основі положень Угоди про технічні бар’єри у торгівлі єдиних правових та організаційних засад діяльності у сфері технічного регулювання шляхом консолідації у окремому законодавчому акті норм Законів України "Про підтвердження відповідності"

Надрукований знаковий стандарт ІSО, що встановлює основні показники оцінки міських послуг та якості життя.
Застосування цього стандарту дозволить представникам міської адміністрації, політикам, дослідникам, керівникам приватних компаній, проектувальникам, дизайнерам та іншим фахівцям сконцентрувати свої зусилля на найважливіших питаннях і розробити правила, які допоможуть містам стати зручніше для життя, толерантніше, рентабельніше, стійкіше до збоїв, економічно привабливішими і багатшими.

с 1 января 2015 года введен в действие  Закон Украины «О стандартизации»

Напоминаем, что согласно с новым Законом начинает функционаровать Национальный орган стандартизации.  К его полномочиям принадлежат организация и координация деятельности в области стандартизации, представления интересов Украины в международных и региональных организациях по стандартизации, утверждение програмы работ по стандартизации, введении и отмене национальных стандартов и др.

Не секрет, что уровень защиты прав потребителей в Украине находится не на самом высоком уровне, и одной из многих задач государства является его серьезное усовершенствование и развитие.

Отмена обязательного регулирования продукции с низкой степенью риска

В целях приведения национальной системы технического регулирования Украины к образцу европейской модели Министерство экономического развития підготовило проект приказа об отмене обязательного регулирования продукции с низкой степенью риска. Соответственно, такая продукция будет исключена из Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине.