Правила улаштування електроустановок 2014

  1. Главная
  2. Книги
  3. Правила улаштування електроустановок 2014

П’яте Видання, перероблене й доповнене (станом на 22.08.2014) (чинне з 20.11.2014)

Правила улаштування електроустановок встановлюють вимоги до електроустановок загального призначення змінного струму напругою до 750 кВ та постійного струму напругою до 1,5 кВ.

Ці Правила є обов’язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту електроустановок.

Нові положення Правил не є обов’язковими для застосування в діючих елек­троустановках, улаштованих за Правилами, чинними на час створення електро­установок.

Вимоги цих Правил стосуються спеціальних електроустановок, якщо інше не встановлено нормативними документами, які регламентують улаштування спеціальних електроустановок.

Нормативні документи, на які є посилання по тексту Правил, слід застосову­вати в редакції, чинній на момент використання Правил.
Ці Правила розроблено з урахуванням обов’язковості проведення в умовах експлуатації планово-попереджувальних і профілактичних випробувань та ремонтів електроустаткування відповідно до вимог інструкцій виробників обладнання і чинних нормативних документів з експлуатації електроустановок, а також обов’язковості систематичного навчання та перевірки знань виробничого (електротехнічного) персоналу в обсязі вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна екс­плуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуа­тації електроустановок».

Скачать книгу

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
Большая часть сливочного масла – фальсификат
Следующая запись
ISO/IEC 27005
Меню