В грудні 2014 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оприлюднило проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів”.

Проект постанови розроблено з метою реалізації статті 6 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Законом передбачається гармонізація законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології, звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності (мінімізація викладення основних положень з метрології та метрологічної діяльності у формі нормативних документів шляхом переведення їх на рівень нормативно-правових актів).

На сьогодні порядок затвердження еталонів визначений ДСТУ 3231:2007 “Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування”.

Далі наведено текст проекту постанови та пояснювальної записки у повному обсязі:

ПОСТАНОВА

Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів

Відповідно до статті 6 Закону України від 5 червня 2014 року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

критерії надання еталонам статусу національних еталонів;

Порядок надання еталонам статусу національних еталонів.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 року № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

КРИТЕРІЇ

надання еталонам статусу національних еталонів

1. Критерії надання первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів:

1) еталон забезпечує відтворення, зберігання та передачу значень одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць SI з найвищою в державі точністю;

2) еталон є ідентифікованим, а його метрологічні і технічні характеристики – документально оформленими;

3) еталон забезпечено умовами для його тривалої роботи і документально оформленими правилами зберігання та застосування.

2. Критерії надання вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів:

1) відсутність у державі відповідного первинного еталона;

2) найвищі метрологічні властивості еталона серед еталонів зазначеної одиниці, що є в державі;

3) задокументована простежуваність значення величини еталона;

4) невизначеність вимірювання еталона за результатами його калібрування відповідає застосуванню еталона за призначенням;

5) еталон є ідентифікованим, а його метрологічні і технічні характеристики – документально оформленими;

6) еталон забезпечено умовами для його тривалої роботи і документально оформленими правилами зберігання та застосування.

ПОРЯДОК

надання еталонам статусу національних еталонів

1. Цей Порядок визначає процедуру надання первинним і вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій) статусу національних еталонів.

2. Для надання первинним і вторинним еталонам статусу національних еталонів науковий метрологічний центр, підприємство чи організація, яка зберігає еталон (далі – організація-зберігач), подає до Мінекономрозвитку у двох примірниках такі документи:

1) паспорт еталона;

2) правила зберігання та застосування еталона, що визначаються організацією-зберігачем еталона;

3) пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона;

4) матеріали дослідження еталона стосовно визначення його метрологічних властивостей.Визначення метрологічних властивостей еталона може підтверджуватися результатами його звірень з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами;

5) позитивний експертний висновок Національного наукового центру “Інститут метрології” за результатами науково-технічної експертизи;

6) довідку про додержання критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів, затверджених зазначеною постановою, та науково-технічну і техніко-економічну ефективність упровадження еталона в національну економіку та невиробничу сферу, яка складається організацією-зберігачем у довільній формі.

Форми паспорта еталона, правил зберігання та застосування еталона і пропозиції щодо призначення вченого зберігача еталона визначаються ДСТУ 3231.

3. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів із дня одержання документів, визначених у пункті 2 цього Порядку, розглядає їх та приймає відповідне рішення.
У разі подання неповного пакета документів або їх невідповідності встановленій формі Мінекономрозвитку залишає їх без розгляду, про що не пізніше 15 робочих днів із дня одержання цих документів письмово повідомляє організацію-зберігача еталона із зазначенням підстав.

4. Рішення про визнання еталона як основи для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі, та надання йому статусу національного еталона затверджується наказом Мінекономрозвитку.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

“Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів”

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв та Порядку надання еталонам статусу національних еталонів” (далі – проект постанови) розроблено з метою реалізації статті 6 Закону України         “Про метрологію та метрологічну діяльність” (№ 1314-VII) (далі – Закон).
Законом передбачається гармонізація законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології, звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності (мінімізація викладення основних положень з метрології та метрологічної діяльності у формі нормативних документів шляхом переведення їх на рівень нормативно-правових актів).
На сьогодні порядок затвердження еталонів визначений ДСТУ 3231:2007 “Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту постанови є визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання еталонам статусу національних еталонів.

3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (№ 1314-VII), наказ Держспоживстандарту від 23.01.2006 № 3, зареєстрований в Мін’юсті 07.02.2006 за № 101/11975 “Про затвердження Положення про Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань”, ДСТУ 3231:2007 “Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування”.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту постанови не потребує додаткового фінансування з державного бюджету, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект постанови потребує погодження з МОН, Мінфіном, Мін’юстом.

6. Регіональний аспект
Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації
Відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій).

7. Запобігання корупції
У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення
Проект постанови буде оприлюднено Мінекономрозвитку шляхом його розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства. Проект постанови не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект постанови дає можливість збереження існуючих робочих місць.

11. Прогноз результатів
Прийняття постанови забезпечить визначення на рівні нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України критеріїв та порядку надання еталонам статусу національних.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
Использование квартирных счетчиков воды
Следующая запись
ДСТУ 3768:2010
Меню