ДСТУ 2939—94

ДСТУ 2939—94 Державний стандарт України. Системи оброблення інформації. Комп’ютерна графіка. Терміни та визначення


ДСТУ 2939—94 Системы обработки информации. Компьютерная графика. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни і визначення найуживаніших понять у галузі комп’ютерної графіки.

Терміни, встановлені у цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Стандарт повинен застосовуватися спільно з чинними стандартами, в яких установлюються терміни та визначення з інформаційних технологій.

Скачать ДСТУ 2939—94

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *