ДСТУ 3497-97

ДСТУ 3497-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини


ДСТУ 3497-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений уровня жидкости

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань рівня рідини і встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці довжини для рівня рідини, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці довжини — метра (м) від державного спеціального еталона за допомогою зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3497-97

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *