ДСТУ 3990-2000

ДСТУ 3990-2000 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі


ДСТУ 3990-2000 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в воздушной среде

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі в діапазоні частот від 2 Гц до 100 кГц та встановлює призначення державного первинного еталона одиниці звукового тиску — паскаля, сукупність засобів вимірювальної техніки, що належать до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розміру одиниці звукового тиску від державного первинного еталона робочим еталонам та робочим ЗВТ із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3990-2000

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *