ДСТУ 7175:2010  Національний стандарт України. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять


ДСТУ 7175:2010 Металлы и сплавы. Методы металлографического контроля. Термины и определения понятий

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі металографії, стандартних та інших видах та методах металографічного контролювання, а також основних характеристик структури металу, використовуваних у науці, техніці, виробництві різних видів металоп-родукції і напівфабрикатів зі сталей та сплавів усіх класів та марок.

Терміни, установлені стандартом, рекомендовано для застосування в усіх видах документації та літератури, що входять до сфери робіт або використовують результати робіт зі стандартизації та контролювання металопродукції, та тісно пов’язаній з ними процедурі встановлювання відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яка полягає у випробовуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації, або використовують результати цих робіт, а також у нормативних документах, навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах.

Скачать ДСТУ 7175:2010

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
ДСТУ IS0 7010:2009
Следующая запись
ГОСТ 7919-1-2002
Меню