ДСТУ 7394:2013

ДСТУ 7394:2013 Національний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання сили


ДСТУ 7394:2013 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерения силы

Цей стандарт поширюється на державний первинний еталон одиниці сили та державну повірочну схему для засобів вимірювання сили і установлює призначення державного первинного еталона одиниці сили — ньютона, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які є його складовими частинами, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці сили від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки з позначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 7394:2013

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *