ДСТУ ISO 80000-13:2016

ДСТУІЕС 80000-13:2016 (ІЕС 80000-13:2008, IDT) Величини та одиниці Частина 13. Інформатика та інформаційні технології

У цьому стандарті наведено назви, позначення та визначення величин і одиниць, які викорис¬товують в інформатиці та інформаційних технологіях. Де доречно, наведено коефіцієнти пе¬рерахунку.

Ключові слова документу: величини, одиниці, інтенсивність, інформація, інформаційні технології, префікси, множники, нормативні документи.

Ключові слова документу: ампер, вольт, ємність, електричний струм, електричний заряд, магнітниій потік, напруженість електричного поля, опір, потужність.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *