ДСТУ IEC 61140:2005

ДСТУ IEC 61140:2005 (IEC 61140:2001, IDТ) Національний стандарт України. Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання


ДСТУ IEC 61140:2005 Защита против поражения электрическим током. Общие аспекты для установок и оборудования

Цей стандарт стосується захисту людей і тварин від ураження електричним струмом. Його призначено для встановлення основних принципів і вимог, які є загальними для електричних установок, систем і устатковання та необхідні для їх узгодження.

Цей стандарт було підготовлено для установок, систем і устатковання без обмеження за напругою.

У цьому стандарті є деякі розділи, s яких е посилання на низьковольтні і високовольтні системи, установки і устатковання. Для цілей цього стандарту низька напруга — це будь-яка номінальна напруга менша або така, що дорівнює 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму. Висока напруга — це будь-яка номінальна напруга, що перевищує 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму.

Вимоги цього стандарту застосовні у разі, якщо ці вимоги або посилання на них внесено до відповідних стандартів на конкретні вироби. Стандарт не призначено для використовування як самостійний стандарт.

Скачать ДСТУ IEC 61140:2005

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *