ДСТУ ЕN ISO 7200:2005 (ЕN ISO 7200:2005, IDT) Національний стандарт України. Розроблення технічної документації. Графи у штампах та основних написахДСТУ ЕN ISO 7200:2005 (ЕN ISO 7200:2005, IDT) Национальный стандарт Украины. Разработка технической документации. Графы в штампах и основных надписях

Цей стандарт встановлює графи для написів у технічній документації на продукцію, полегшує обмін документацією, а також забезпечує тотожність назв граф, їхнього змісту та довжини (кількості знаків). Ці правила стосуються як інструкцій з експлуатації, так і документів, розроблених за допомогою комп’ютерної техніки. Цей стандарт можна використовувати для всіх видів документації та продукції, на всіх стадіях життєвого циклу продукції, а також у різних галузях технічних дисциплін. У цьому стандарті описані графи, необхідні для розробляння документації, але без урахування конкретних технологій або вимог щодо виготовлення продукції. Цей стандарт обумовлює подальше та повторне використання документів.

Скачать ДСТУ ЕN ISO 7200:2005


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
ДСТУ ЕN ISO 3452-3:2005
Следующая запись
ДСТУ ЕN ISO 9934-1:2005
Меню