ДСТУ ISO 3696:2003

ДСТУ ISO 3696:2003 (ISO 3696:1987, IDТ) Національний стандарт України. Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння


ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для использования в лабораториях. Требования и методы проверки

Цей стандарт встановлює вимоги та відповідні методи перевіряння до трьох класів води, використовуваних в лабораторіях для аналізування неорганічних хімічних речовин.

Його не застосовують до води для органічного слідового аналізування, води для аналізування поверхнево-активних засобів або води для біологічного чи медичного аналізування.

Для деяких цілей (наприклад, для окремих аналітичних методів або для дослідів, у яких вода має бути стерильна або апірогенна чи мати визначений поверхневий натяг) може бути необхідне додаткове специфічне перевіряння або подальше очищання.

Скачать ДСТУ ISO 3696:2003

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *