ДСТУ ІSО 810:2013

ДСТУ ІSО 810:2013 (ISO 810:1973, IDТ) Національний стандарт України. Магній та магнієві сплави. Визначення марганцю фотометричним методом із застосуванням перйодату (вміст марганцю менше ніж 0,01 %)


ДСТУ ІSО 810:2013 Магний и магниевые сплавы. Определение марганца фотометрическим методом с применением перйодата (содержание марганца менее чем 0,01 %)

Цей стандарт установлює фотометричний метод визначання вмісту марганцю в магнії та магнієвих сплавах, що не містять цирконію, рідкоземельних елементів або торію. Метод застосовний для визначення вмісту марганцю менше ніж 0,01 %.

Розчинення проби сірчаною кислотою з подальшим окисленням персульфатом амонію. Окислення марганцю (II) до марганцю (VII) за допомогою перйодату калію (кислотність приблизно 2 н.), за наявності фосфорної кислоти.

Фотометричне вимірювання за довжини хвилі 525 нм.

Скачать ДСТУ ІSО 810:2013

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *