ДБН.А.3.1-3-94

ДБН.А.3.1-3-94 Державні будівельні норми України. Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення


ДБН.А.3.1-3-94 Государственные строительные нормы Украины. Управление, организация и технология. Прием в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

Дані норми встановлюють порядок, основні вимоги і умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів незалежно від їх форми власності та призначення, способів проведення будівельних робіт і поширюються на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переозброєння, реставрацію, капітальний ремонт (далі – будівництво) об’єктів – будівель, споруд, приміщень підприємств, їх окремих черг, пускових комплексів.

Об’єкти власності інших держав, їх юридичних і фізичних осіб, спільних підприємств і міжнародних організацій підлягають прийняттю в експлуатацію у визначеному цими нормами порядку, якщо інший не встановлений відповідним міжнародним договором.

Скачать ДБН.А.3.1-3-94

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *