Технічний регламент засобів вимірювальної техніки


Технический регламент средств измерительной техники

Постанова кабінету міністрів України №163 24 лютого 2016

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до засобів вимірювальної техніки та розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на засоби вимірювальної техніки, а саме на лічильники води, лічильники газу та пристрої перетворення об’єму, лічильники активної електричної енергії, теплолічильники, вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води, автоматичні зважувальні прилади, таксометри, матеріальні міри, прилади для вимірювання розмірів та аналізатори вихлопних газів.

Скачать Технический регламент средств измерительной техники

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
ДСТУ 4134-2002
Следующая запись
Технический регламент максимальных уровней отдельных загрязняющих веществ в пищевых продуктах
Меню