Технический регламент средств измерительной техники

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки


Технический регламент средств измерительной техники

Постанова кабінету міністрів України №163 24 лютого 2016

Цей Технічний регламент встановлює вимоги до засобів вимірювальної техніки та розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів.

Дія цього Технічного регламенту поширюється на засоби вимірювальної техніки, а саме на лічильники води, лічильники газу та пристрої перетворення об’єму, лічильники активної електричної енергії, теплолічильники, вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання кількості рідин, крім води, автоматичні зважувальні прилади, таксометри, матеріальні міри, прилади для вимірювання розмірів та аналізатори вихлопних газів.

Скачать Технический регламент средств измерительной техники

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *