Закон Украины Про побочные продукты животного происхождения, не предназначенные в употребление человеком

Закон України Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною


Закон Украины Про побочные продукты животного происхождения, не предназначенные в употребление человеком

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 24, ст.171)

Цей Закон визначає організаційні та правові засади діяльності фізичних та юридичних осіб, пов’язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, переробкою, утилізацією, видаленням побічних продуктів тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктів оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Скачать Закон Украины Про побочные продукты животного происхождения, не предназначенные в употребление человеком

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *