ДСТУ 3384—96

ДСТУ 3384—96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилевідних трактах в діапазоні частот від 37,5 ДО 178,6 ГГц


ДСТУ 3384—96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилевідних трактах в діапазоні частот від 37,5 ДО 178,6 ГГц

Цей стандарт розповсюджується на державну повірочну схему для засобів вимірювнь потужності електромагнітних коливань у хвилевідних трактах в дізпазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц і встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці потужності електромагнітних коливань — вата (Вт), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передачі розміру одиниці потужності від державного спеціального еталона за допомогою вторинних еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3384—96

Scroll to Top