ДСТУ 3537-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини


ДСТУ 3537-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань об’єму рідини і встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці об’єму рідини — кубічного метра (м3), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розміру одиниці об’єму від державного спеціального еталона за допомогою зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3537-97

ДСТУ 3537-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини


ДСТУ 3537-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань об’єму рідини і встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці об’єму рідини — кубічного метра (м3), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розміру одиниці об’єму від державного спеціального еталона за допомогою зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3537-97

Попередній запис
ДСТУ 3536-97
Наступний запис
ДСТУ 3538-97