ДСТУ 3843-99 Державний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Основні положення


ДСТУ 3843-99 Государственная унифицированная система документации. Основные положення

Цей стандарт призначено для використання міністерствами (відомствами), підприємствами, організаціями усіх форм власності з метою впорядкування інформаційних документопо-токів. Забезпечення умов для автоматизованого оброблення інформації з додержанням принципів переходу до безпаперового документообігу не є об’єктом цього стандарту.

Стандарт визначає загальні положення з уніфікації управлінської документації та правила розроблення, узгодження, затвердження, реєстрації та ведення уніфікованих форм документів (УФД) у складі державної уніфікованої системи документації (ДУСД).

Вимоги цього стандарту поширюються на міністерства (відомства), підприємства, організації усіх форм власності.

Скачать ДСТУ 3843-99

ДСТУ 3843-99 Державний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Основні положення


ДСТУ 3843-99 Государственная унифицированная система документации. Основные положення

Цей стандарт призначено для використання міністерствами (відомствами), підприємствами, організаціями усіх форм власності з метою впорядкування інформаційних документопо-токів. Забезпечення умов для автоматизованого оброблення інформації з додержанням принципів переходу до безпаперового документообігу не є об’єктом цього стандарту.

Стандарт визначає загальні положення з уніфікації управлінської документації та правила розроблення, узгодження, затвердження, реєстрації та ведення уніфікованих форм документів (УФД) у складі державної уніфікованої системи документації (ДУСД).

Вимоги цього стандарту поширюються на міністерства (відомства), підприємства, організації усіх форм власності.

Скачать ДСТУ 3843-99

Попередній запис
ДСТУ 3833-98
Наступний запис
ГОСТ 13943—86