ISO, IEC, OHSAS

ГОСТ Р ИСО 513-2019 Материалы твердые режущие. Классификация и применение. Обозначение групп применения

ДСТУ EN ISO 3952-4:2018 (EN ISO 3952-4:1994, IDT; ISO 3952-4:1981, IDT) Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 4

ДСТУ EN ISO 3952-3:2018 (EN ISO 3952-3:1994, IDT; ISO 3952-3:1981, IDT) Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 3

ДСТУ EN ISO 3952-2:2018 (EN ISO 3952-2:1994, IDT; ISO 3952-2:1981, IDT) Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 2

ДСТУ EN ISO 3952-1:2018 (EN ISO 3952-1:1994, IDT; ISO 3952-1:1981, IDT) Кінематичні схеми. Графічні умовні познаки. Частина 1

ДСТУ ISO 10578:2014 (ISO 10578:1992, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Допуски орієнтування та розташування. Виступне поле допуску

ДСТУ ISO 5456-2:2005 (ISO 5456-2:1996, IDT) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Методи проеціювання. Частина 2. Ортогональні зображення

ДСТУ ISO 128-40:2005 (ISO 128-40:2001, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Загальні принципи оформлення. Частина 40. Основні положення про розрізи та перерізи

ДСТУ ISO 128-34:2005 (ISO 128-34:2001, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Загальні принципи оформлення. Частина 34. Види на машинобудівних креслениках

ДСТУ ISO 128-24:2005 (ISO 128-24:1999, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Загальні принципи оформлення. Частина 24. Лінії на машинобудівних креслениках

Scroll to Top