ДСТУ ISO 128-1:2005 (ISO 128-1:2003, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення. Частина 1. Передмова та покажчик понять стандартів ISO серії 128


ДСТУ ISO 128-1:2005 Чертежи технические. Общие принципы оформления. Часть 1. Предисловие и указатель понятий стандартов ISO серии 128

Цей стандарт визначає загальні правила виконання технічних креслеників, а також наводить покажчик понять і структуру інших частин ISO 128. Загалом, стандарти ISO 128 стосуються правил графічного зображення предметів на технічних креслениках для полегшення обміну на міжнародному рівні інформацією, що міститься на креслениках, та забезпечення її однозначного тлумачення в усіх сферах техніки. Цей стандарт застосовують для усіх видів технічних креслеників, зокрема тих, які виконують в машинобудуванні та будівництві (архітектурі, цивільному будівництві, суднобудуванні тощо). Стандарт придатний для виконання креслеників як ручним способом, так і з використанням комп’ютерів. Стандарт не застосовують у разі будування тривимірних об’єктів засобами автоматизованого проектування.

Ключові слова: застосування стандартів ISO серії 128, основні вимоги, покажчик термінів і понять, структура стандартів ISO серії 128, технічні кресленики.

Скачать ДСТУ ISO 128-1:2005

Дополнительные материалы:

ДСТУ ISO 128-21:2005

ДСТУ ISO 128-22:2005

ДСТУ ISO 128-24:2005

ДСТУ ISO 128-30:2005

ДСТУ ISO 128-34:2005

ДСТУ ISO 128-40:2005

ДСТУ ISO 128-44:2005

ДСТУ ISO 128-50:2005

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Предыдущая запись
ГОСТ Р 53442-2009
Следующая запись
ДСТУ ISO 128-22:2005
Меню