ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 (ISO/IEC 10164-2:1993, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Сог 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996, IDT+ ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996/Cor 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 2:2002, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Cor 2:2002, IDT) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем адміністративне керування системами. Частина 2. Функція адміністративного керування станами


ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем административное управление систем. Частина 2. Функция административного управления состояниями

У цьому стандарті визначено функцію систем адміністративного керування, яка може вико­ристовуватися прикладним процесом у централізованому та децентралізованому середовищах адміністративного керування для того, щоб взаємодіяти для адміністративного керування сис­тем, як визначено в ССІТТ Rec. Х.700 | ISO/IEC 7498-4. Цей стандарт визначає функцію адміні­стративного керування станами та складається із сервісних і групових визначень. Він належить до прикладного рівня еталонної моделі ССІТТ Rec. Х.200 | ISO/IEC 7498 і визначається відповідно до моделі, наведеної в ISO/IEC 9545. Роль функції адміністративного керування систем описано в ССІТТ Rec. Х.701 I ISO/IEC 10040.

У цьому стандарті:

 • установлено вимоги користувача до функції адміністративного керування станами;
 • установлено модель, що співвідносить послуги й загальні визначення, передбачені цією функцією, з вимогами користувача;
 • визначено послуги, які забезпечує ця функція;
 • визначено загальні типи сповіщень і параметрів, задокументованих відповідно до ССІТТ Rec. Х.722 | ISO/IEC 10165-4;
 • визначено протокол, необхідний для забезпечення зазначених послуг;
 • визначено взаємини між операціями і сповіщеннями сервісів та адміністративного керування;
 • установлено вимоги щодо погодженості, надані до інших стандартів, які використовують ці загальні визначення;
 • визначено взаємини з іншими функціями адміністративного керування;
 • установлено вимоги до відповідності.

У цьому стандарті не розглянуто такі питання;

 • не визначено характер реалізації, призначеної для забезпечення функцій керування станами;
 • не описано спосіб, яким керування виконується користувачем функцій керування станами;
 • не визначено характер взаємодій, що обумовлюють використання функцій керування станами;
 • не визначено послуги, необхідні для встановлення нормального та ненормального роз’єд­нання асоціації керування;
 • не усунуто обмеження на визначення певних типів сповіщень;
 • не визначено об’єкти, що адмініструються.

Скачать ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013

ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 (ISO/IEC 10164-2:1993, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Сог 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996, IDT+ ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996/Cor 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 2:2002, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Cor 2:2002, IDT) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Взаємозв’язок відкритих систем адміністративне керування системами. Частина 2. Функція адміністративного керування станами


ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем административное управление систем. Частина 2. Функция административного управления состояниями

У цьому стандарті визначено функцію систем адміністративного керування, яка може вико­ристовуватися прикладним процесом у централізованому та децентралізованому середовищах адміністративного керування для того, щоб взаємодіяти для адміністративного керування сис­тем, як визначено в ССІТТ Rec. Х.700 | ISO/IEC 7498-4. Цей стандарт визначає функцію адміні­стративного керування станами та складається із сервісних і групових визначень. Він належить до прикладного рівня еталонної моделі ССІТТ Rec. Х.200 | ISO/IEC 7498 і визначається відповідно до моделі, наведеної в ISO/IEC 9545. Роль функції адміністративного керування систем описано в ССІТТ Rec. Х.701 I ISO/IEC 10040.

У цьому стандарті:

 • установлено вимоги користувача до функції адміністративного керування станами;
 • установлено модель, що співвідносить послуги й загальні визначення, передбачені цією функцією, з вимогами користувача;
 • визначено послуги, які забезпечує ця функція;
 • визначено загальні типи сповіщень і параметрів, задокументованих відповідно до ССІТТ Rec. Х.722 | ISO/IEC 10165-4;
 • визначено протокол, необхідний для забезпечення зазначених послуг;
 • визначено взаємини між операціями і сповіщеннями сервісів та адміністративного керування;
 • установлено вимоги щодо погодженості, надані до інших стандартів, які використовують ці загальні визначення;
 • визначено взаємини з іншими функціями адміністративного керування;
 • установлено вимоги до відповідності.

У цьому стандарті не розглянуто такі питання;

 • не визначено характер реалізації, призначеної для забезпечення функцій керування станами;
 • не описано спосіб, яким керування виконується користувачем функцій керування станами;
 • не визначено характер взаємодій, що обумовлюють використання функцій керування станами;
 • не визначено послуги, необхідні для встановлення нормального та ненормального роз’єд­нання асоціації керування;
 • не усунуто обмеження на визначення певних типів сповіщень;
 • не визначено об’єкти, що адмініструються.

Скачать ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013

Попередній запис
ДСТУ ISO 7438:2005
Наступний запис
ДСТУ EN 12255-4:2008