Информационные технологии

ДСТУ ІSО/ІЕС 27032:2016

ДСТУ ІSО/ІЕС 27032:2016 (ІSО/ІЕС 27032:2012, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови щодо кібербезпеки (більше…)

ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013

ДСТУ ISO/IEC 10164-2:2013 (ISO/IEC 10164-2:1993, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Сог 1:1996, IDT + ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996, IDT+ ISO/IEC 10164-2:1993/Amd 1:1996/Cor 1:1996,…

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 Международный Стандарт. Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации. (більше…)

ISO/IEC 27005

ISO/IEC 27005 Международный Стандарт. Информационная технология -Методы защиты – Менеджмент рисков информационной безопасности (більше…)

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002

ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002 (ISO/IEC TR 15504-4:1998, IDT) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина…

ДСТУ ISO/ІЕС 15910:2012

ДСТУ ISO/ІЕС 15910:2012 (ISO/ІЕС 15910:1999, IDТ) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (більше…)

ДСТУ ISO/ІЕС 13888-3:2002

ДСТУ ISO/ІЕС 13888-3:2002 (ISO/ІЕС 13888-3:1997, IDТ) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність Частина 3. Механізми з використанням асиметричних…

ДСТУ ISO/ІЕС 13888-1:2002

ДСТУ ISO/ІЕС 13888-1:2002 (ISO/ІЕС 13888-1:1997, IDТ) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Методи захисту. Неспростовність Частина 1. Загальні положення (більше…)

ДСТУ ISO 8459-5:2005

ДСТУ ISO 8459-5:2005 (ISO 8459-5:2002, IDТ) Національний стандарт України. Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних…

ДСТУ ISO 12651:2007инф

ДСТУ ISO 12651:2007 (IS0 12651:1999, IDТ) Національний стандарт України. Електронне зображення. Словник термінів (більше…)