Материаловедение

ДСТУ ISO 791:2013

ДСТУ ISO 791:2013 (ISO 791:1973, IDT) Національний стандарт України. Сплави магнієві. Визначення алюмінію гравіметричним методом із застосуванням 8-оксихіноліну (більше…)

ДСТУ 7175:2010

ДСТУ 7175:2010  Національний стандарт України. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять (більше…)

ДСТУ 7305:2013

ДСТУ 7305:2013 Національний стандарт України. Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур (більше…)

ДСТУ 7068:2009

ДСТУ 7068:2009 Національний стандарт України. Розрахунки і випробування на міцність. Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за…

ДСТУ 3079-95

ДСТУ 3079-95 (ГОСТ 17746-96) Державний стандарт України. Титан губчастий. Технічні умови (більше…)

ДСТУ 2839-94

ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93) Державний стандарт України. Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови (більше…)

ГОСТ Р 50578-93

ГОСТ Р 50578-93 Государственный стандарт Российской Федерации. Материалы композиционные полимерные. Метод испытания на здвиг перекашиванием пластины (більше…)

ДСТУ ЕN 13601:2010

ДСТУ ЕN 13601:2010 (ЕN 13601:2002, IDТ) Національний стандарт України. Мідь та мідні сплави. Пруток, шина та дріт мідні загальної електричної…

ДСТУ ЕN 25580:2006

ДСТУ ЕN 25580:2006 (ЕN 25580:1992, IDТ) Національний стандарт України. Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні негатоскопи. Мінімальні вимоги (більше…)