Металлы

ДСТУ ISO 6506-1:2007

ДСТУ ISO 6506-1:2007 (ISO 6506-1:2005, IDТ) Національний стандарт України. Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування (більше…)

ДСТУ ISO 3651-1:2005

ДСТУ ISO 3651-1:2005 (ISO 3651-1:1998, IDТ) Національний стандарт України. Сталі корозійнотривкі. Визначення тривкості до міжкристалітної корозії Частина 1. Аустенітні та…

ДСТУ ISO 683-17:2008

ДСТУ ISO 683-17:2008 (ISO 683-17:1999, IDТ) Національний стандарт України. Сталі термооброблені, леговані та автоматні. Частина 17. Підшипникові сталі (більше…)

ГОСТ 25086-2011

ГОСТ 25086-2011 Межгосударственный стандарт. Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа (більше…)

ДСТУ EN 13898:2010

ДСТУ EN 13898:2010 (EN 13898:2003+ А1:2009, IDT) Національний стандарт України. Верстати. Металообробні верстати для пиляння холодного металу. Вимоги щодо безпеки…

ДСТУ 7175:2010

ДСТУ 7175:2010  Національний стандарт України. Метали та сплави. Методи металографічного контролювання. Терміни та визначення понять (більше…)

ДСТУ EN 19:2009

ДСТУ EN 19:2009 (ЕN 19:2002, IDТ) Національний стандарт України. Арматура трубопровідна промислова. Маркування металевої арматури (більше…)

ДСТУ 3833-98

ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99) Державний стандарт України. Прутки, штаби та мотки з інструментальної непегованої сталі. Загальні технічні умовита визначення основних…

ДСТУ 3830—98

ДСТУ 3830—98 Державний стандарт України. Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять (більше…)

ДСТУ 7305:2013

ДСТУ 7305:2013 Національний стандарт України. Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температур (більше…)