Пожаробезопасность

ДБН В.2.5-56:2014

ДБН В.2.5-56:2014 Державні будівельні норми України. Системи протипожежного захисту (більше…)

ДСТУ ISO 6309:2007

ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDТ) Національний стандарт України. Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (більше…)

ДСТУ ISO 16069:2012

ДСТУ ISO 16069:2012 (ISO 16069:2004, IDT) Національний стандарт України. Пожежна безпека. Графічні символи. Знаки безпеки. Системи позначення шляхів безпечного евакуювання…

ДСТУ 6100:2009

ДСТУ 6100:2009 (ГОСТ 8.584-2004, MOD) Національний стандарт України. Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (більше…)

ДСТУ ЕN 54-25:2010

ДСТУ ЕN 54-25:2010 (ЕN 54-25:2008, IDТ) Національний стандарт України. Системи пожежної сигналізації. Частина 25. Компоненти системи, які використовують радіозв’язок (більше…)

ДСТУ ЕN 54-24:2012

ДСТУ ЕN 54-24:2012 (ЕN 54-24:2008, IDТ) Національний стандарт України. Системи пожежної сигналізації. Частина 24. Компоненти систем мовленнєвого оповіщування. Гучномовці (більше…)

ДСТУ IS0 7010:2009

ДСТУ IS0 7010:2009 (ІSО 7010:2003, IDТ) Національний стандарт України. Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Знаки безпеки, використовувані на робочих…

ДСТУ 7052:2009

ДСТУ 7052:2009 (EN 12416-2:2001 +А1:2007, MOD) Національний стандарт України. Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та…

ДСТУ 7051:2009

ДСТУ 7051:2009 (ЕN 12416-1:2001+А2:2007, МOD) Національний стандарт України. Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 1. Складові елементи. Загальні вимоги…

ДСТУ 4578:2006

ДСТУ 4578:2006 (ISO 6183:1990, MOD) Національний стандарт України. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю. Проектування та монтаж. Загальні вимоги (більше…)