Разработка продукции

ГОСТ 2.052-2015

ГОСТ 2.052-2015 Электронная модель изделия. Общие положения (більше…)

ДСТУ 3279—95

ДСТУ 3279—95 Державний стандарт України. Стандартизація послуг. Основні положення (більше…)

ДСТУ 2974—95

ДСТУ 2974—95 Державний стандарт України. Технологічне підготовлення виробництва. Основні терміни та визначення (більше…)

ДСТУ 2638—94

ДСТУ 2638—94 Державний стандарт України. Система автоматизованого проектування. Побудова моделей операційних підсилювачів. Загальні вимоги (більше…)

ДСТУ 3973-2000

ДСТУ 3973-2000 Державний стандарт України. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення (більше…)

ДСТУ 3278-95

ДСТУ 3278—95 Державний стандарт України. Система розроблення та постачання продукції на виробництво. Основні терміни та визначення (більше…)

ДСТУ ЕN 13460:2005

ДСТУ ЕN 13460:2005 (EN 13460:2002, IDT) Національний стандарт України. Документи на технічне обслуговування. (більше…)

ДСТУ ЕN 13306:2006

ДСТУ ЕN 13306:2006 (EN 13306:2001, IDT) Національний стандарт України. Технічне обслуговування. Терміни та визначення понять (більше…)