ДСТУ ГОСТ 4960:2019

ДСТУ ГОСТ 4960:2019 (ГОСТ 4960-2009, IDТ) Порошок мідний електролітичний. Технічні умови (більше…)

РМГ 76-2004

РМГ 76-2004 Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа. (більше…)

РМГ 61-2003

РМГ 61-2003 Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки (більше…)

РМГ 60-2003

РМГ 60-2003 Смеси аттестованные. Общие требования к разработке (більше…)

РМГ 59-2003

РМГ 59-2003 Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений (більше…)

ДСТУ 8056:2015

ДСТУ 8056:2015 Національний стандарт України. Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів (більше…)

ДСТУ 7457:2013

ДСТУ 7457:2013 Національний стандарт України. Розчини водно-спиртові. Методи визначання вмісту етилового спирту (більше…)

ДСТУ 8145:2015

ДСТУ 8145:2015 Національний стандарт України. Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування буферних розчинів (більше…)

ДСТУ ISO 6353-1:2012

ДСТУ ISO 6353-1:2012 (ISO 6353-1:1982, IDT) Національним стандарт України. Хімічні реактиви. Реактиви для хімічного аналізу. Частина 1. Загальні методи випробування…

ДСТУ 7274:2012

ДСТУ 7274:2012 Національний стандарт України. Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування (більше…)