Система качества

ДСТУ ISO 9001:2015

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Національний стандарт України. Системи управління якістю (більше…)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования (більше…)

ISO 31000:2009

ISO 31000:2009 Международный Стандарт. Риск Менеджмент. Принципы и руководства (більше…)

ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013

ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013 (ІЕС/ІSО 31010:2009,IDТ) Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризик (більше…)

ДСТУ ISO/TR 10013:2003

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 (ISO/TR 10013:2001, IDТ) Національний стандарт України. Настанови з розробляння документації системи управління якістю (більше…)

ДСТУ ISO 9004-3-98

ДСТУ ISO 9004-3-98 (ISO 9000:2005, IDТ) Державний стандарт України. Управління якістю та елементи системи якості. Частина З Настанови щодо перероблюваних…

ДСТУ ISO 9000:2007

ДСТУ ISO 9000:2007 (ISO 9000:2005, IDТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (більше…)

ДСТУ ISO/TR 10017:2005

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 (IS0/TR 10017:2003, IDТ) Національний стандарт України. Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000 (більше…)

ISO 9001:2008(R)

ISO 9001:2008(R) Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Требования (більше…)

EN 9100:2009

EN 9100:2009 (E) Aerospace series – Quality management systems -Requirements (based on ISO 9001:2000) and Quality systems -Model for quality…