Средства измерений

ДСТУ EN 60584-3:2016

ДСТУ EN 60584-3:2016 (EN 60584-3:2008, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи Допуски та система ідентифікації (більше…)

ДСТУ EN 60584-1:2016

ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили(ЕРС) (більше…)

ДСТУ EN 45501:2007

ДСТУ EN 45501:2007 (EN 45501:1992, IDT) Національний стандарт України. Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (більше…)

ДСТУ 3921.1-1999

ДСТУ 3921.1-1999 (ІSО 10012-1:1992) Державний стандарт України. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів…

ДСТУ 3539-97

ДСТУ 3539-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного…

ДСТУ 3393-96

ДСТУ 3393-96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань (більше…)

ДСТУ 3392-96

ДСТУ 3392-96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти (більше…)

ДСТУ 3538-97

ДСТУ 3538-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти (більше…)

ДСТУ 3537-97

ДСТУ 3537-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’єму рідини (більше…)

ДСТУ 3536-97

ДСТУ 3536-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222 (більше…)