ДБН В.2.2-9-99 Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення


ДБН В.2.2-9-99 Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі – громадських будинків), а також вбудовано-прибудо-ваних приміщень громадського призначення.

Вимоги цих норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положеннями цих норм слід також керуватися положеннями будівельних норм за видами будинків та споруд

Скачать ДБН В.2.2-9-99

Дополнительные материалы:

ДБН В.2.2-10-2001

ДБН В.2.2-9-99 Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення


ДБН В.2.2-9-99 Государственные строительные нормы Украины. Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения

Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків, споруд та комплексів громадського призначення (далі – громадських будинків), а також вбудовано-прибудо-ваних приміщень громадського призначення.

Вимоги цих норм є обов’язковими для юридичних та фізичних осіб-суб’єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

При проектуванні громадських будинків та споруд поряд з положеннями цих норм слід також керуватися положеннями будівельних норм за видами будинків та споруд

Скачать ДБН В.2.2-9-99

Дополнительные материалы:

ДБН В.2.2-10-2001

Попередній запис
ДБН В.1.1-7-2002
Наступний запис
ДБН В.2.2-10-2001