ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національний стандарт України. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів


ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять у сфері стандартизації та суміжних видів діяльності. Передбачено, що він внесе вагомий внесок у справу взаєморозуміння між членами ISO, ІЕС і різними урядовими та неурядовими організаціями, що займаються стандартизацією на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Він також слугуватиме джерелом навчального або довідкового матеріалу, який у короткій формі наводить теоретичні та практичні принципи стандартизації, сертифікації та акредитації лабораторій.

Цей стандарт не дублює визначення термінів, які вже потлумачено в інших авторитетних міжнародних словниках.

З цього погляду особливу увагу звернено на Міжнародний словник основних і загальних термінів у сфері метрології (VIM), підготовлений спільно ISO, ІЕС, ВІРМ, IFCC, IUPAC, IUPAP та OIML і опублікований у 1993 році (друге видання).

Скачать ДСТУ 1.1:2015

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) Національний стандарт України. Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів


ДСТУ 1.1:2015 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів

Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять у сфері стандартизації та суміжних видів діяльності. Передбачено, що він внесе вагомий внесок у справу взаєморозуміння між членами ISO, ІЕС і різними урядовими та неурядовими організаціями, що займаються стандартизацією на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Він також слугуватиме джерелом навчального або довідкового матеріалу, який у короткій формі наводить теоретичні та практичні принципи стандартизації, сертифікації та акредитації лабораторій.

Цей стандарт не дублює визначення термінів, які вже потлумачено в інших авторитетних міжнародних словниках.

З цього погляду особливу увагу звернено на Міжнародний словник основних і загальних термінів у сфері метрології (VIM), підготовлений спільно ISO, ІЕС, ВІРМ, IFCC, IUPAC, IUPAP та OIML і опублікований у 1993 році (друге видання).

Скачать ДСТУ 1.1:2015

Попередній запис
ДСТУ 1.2:2015
Наступний запис
ГОСТ Р ИСО 9001-2015