ДСТУ 2264-93 Державний стандарт України. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення


ДСТУ 2264-93 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни та визначення на обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції, наведеного у підкласі 4860 Загальносоюзного класифікатора стандартів і технічних умов (ЗКСТУ).

Наведені у стандарті терміни є обов’язковими для вживання в документації та літературі усіх видів галузі обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції, які входять до сфери робіт із стандартизації та використовують результати цієї роботи.

Для кожного поняття установлено один стандартизований термін.

Терміни-синоніми наведені як довідкові і не є стандартизованими.

Наведені визначення можна у разі необхідності змінювати» додавати до них похідні ознаки, розкривати значення, зазначати об’єкти, що входять у обсяг визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У стандарті наведено іншомовні еквіваленти стандартизованих термінів німецькою, англійською, французькою мовами. Наведено еквіваленти термінів і їхні визначення російською мовою.

Скачать ДСТУ 2264-93

ДСТУ 2264-93 Державний стандарт України. Обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції. Терміни та визначення


ДСТУ 2264-93 Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни та визначення на обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції, наведеного у підкласі 4860 Загальносоюзного класифікатора стандартів і технічних умов (ЗКСТУ).

Наведені у стандарті терміни є обов’язковими для вживання в документації та літературі усіх видів галузі обладнання для кондиціонування повітря та вентиляції, які входять до сфери робіт із стандартизації та використовують результати цієї роботи.

Для кожного поняття установлено один стандартизований термін.

Терміни-синоніми наведені як довідкові і не є стандартизованими.

Наведені визначення можна у разі необхідності змінювати» додавати до них похідні ознаки, розкривати значення, зазначати об’єкти, що входять у обсяг визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

У стандарті наведено іншомовні еквіваленти стандартизованих термінів німецькою, англійською, французькою мовами. Наведено еквіваленти термінів і їхні визначення російською мовою.

Скачать ДСТУ 2264-93

Попередній запис
ДСТУ 2250-93
Наступний запис
ДСТУ 2272:2006