ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISО 5963:1985) Державний стандарт України. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика


ДСТУ 2395-2000 Информация и документация. Обследование документа, установление его предмета и отбор терминов индексирования. Общая методика

Цей стандарт поширюється на процес індексування документа і встановлює загальну методику виконання початкових його стадій, як-от:

—    обстеження документа та встановлення його предмета;

—    ідентифікація понять, що становлять предмет;

—    відбір відповідних термінів індексування.

Цей стандарт не пов’язаний з будь-якою конкретною системою індексування: передкоор-динатною (порядок термінів чи класифікаційних індексів установлюється наперед) чи постко-ординатною (порядок термінів чи класифікаційних індексів відсутній).

Цей стандарт передусім орієнтований на системи індексування дескрипторного типу (поняття виражають термінами інформаційної мови, що контролюються, наприклад, тезаурусом), але він також придатний до систем індексування класифікаційного типу (поняття виражають індексами класифікаційної системи).

Цей стандарт слід застосовувати в усіх ситуаціях індексування за участю особи, що здійснює індексування (далі — індексатор), під час аналізування документів і пошукових запитів користувачів, складання рефератів, підготування предметних покажчиків для забезпечення уніфікації технології індексування документів, передусім, в організаціях, що обмінюються бібліографічною інформацією.

Скачать ДСТУ 2395-2000

ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISО 5963:1985) Державний стандарт України. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика


ДСТУ 2395-2000 Информация и документация. Обследование документа, установление его предмета и отбор терминов индексирования. Общая методика

Цей стандарт поширюється на процес індексування документа і встановлює загальну методику виконання початкових його стадій, як-от:

—    обстеження документа та встановлення його предмета;

—    ідентифікація понять, що становлять предмет;

—    відбір відповідних термінів індексування.

Цей стандарт не пов’язаний з будь-якою конкретною системою індексування: передкоор-динатною (порядок термінів чи класифікаційних індексів установлюється наперед) чи постко-ординатною (порядок термінів чи класифікаційних індексів відсутній).

Цей стандарт передусім орієнтований на системи індексування дескрипторного типу (поняття виражають термінами інформаційної мови, що контролюються, наприклад, тезаурусом), але він також придатний до систем індексування класифікаційного типу (поняття виражають індексами класифікаційної системи).

Цей стандарт слід застосовувати в усіх ситуаціях індексування за участю особи, що здійснює індексування (далі — індексатор), під час аналізування документів і пошукових запитів користувачів, складання рефератів, підготування предметних покажчиків для забезпечення уніфікації технології індексування документів, передусім, в організаціях, що обмінюються бібліографічною інформацією.

Скачать ДСТУ 2395-2000

Попередній запис
ДСТУ 33.601:2005
Наступний запис
ДСТУ 1.2:2003