ДСТУ 2473-94 Державний стандарт України. Механічні коливання. Терміни та визначення


ДСТУ 2473-94 Механические колебания. Термины и определения

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять в галузі механічних коливань.

Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для використання у всіх видах документації, науково-технічній, навчальній, довідковій літературі та комп’ютерних інформаційних системах.

Наведені визначення можна у разі необхідності змінювати за формою викладу, не допускаючи порушень меж понять.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Використання термінів-синонімів забороняється.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

Для окремих стандартизованих термінів у стандарті наведені скорочені форми, які дозволяється використовувати, якщо виключена можливість їх різного тлумачення.

Скачать ДСТУ 2473-94

ДСТУ 2473-94 Державний стандарт України. Механічні коливання. Терміни та визначення


ДСТУ 2473-94 Механические колебания. Термины и определения

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять в галузі механічних коливань.

Терміни, установлені цим стандартом, обов’язкові для використання у всіх видах документації, науково-технічній, навчальній, довідковій літературі та комп’ютерних інформаційних системах.

Наведені визначення можна у разі необхідності змінювати за формою викладу, не допускаючи порушень меж понять.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Використання термінів-синонімів забороняється.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

Для окремих стандартизованих термінів у стандарті наведені скорочені форми, які дозволяється використовувати, якщо виключена можливість їх різного тлумачення.

Скачать ДСТУ 2473-94

Попередній запис
ДСТУ 3449—96
Наступний запис
ДСТУ 2530-94