ДСТУ 2986—95 Державний стандарт України. Крани Вантажопідіймальні. Частина І. Терміни та визначення основних понять


ДСТУ 2986—95 Краны грузоподъемные. Часть 1 Общие термины и определения

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять стосовно кранобудування і поширюється на всі основні види вантажопідіймальних кранів, їхні параметри та вузли.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Вживання термінів-синонімів стандартизованого терміна не допускається.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі його використання в документах з стандартизації.

Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття, Зміни не можуть порушувати обсягу та змісту понять, визначених у
стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться усі необхідні та достатні ознаки понять, замість визначення ставиться прочерк.

У стандарті, як довідкові, подано англійські , французькі та російські відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.
Наведені у стандарті рисунки не визначають конструкцію кранів, а лише ілюструють терміни та визначення.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Скачать ДСТУ 2986—95

ДСТУ 2986—95 Державний стандарт України. Крани Вантажопідіймальні. Частина І. Терміни та визначення основних понять


ДСТУ 2986—95 Краны грузоподъемные. Часть 1 Общие термины и определения

Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять стосовно кранобудування і поширюється на всі основні види вантажопідіймальних кранів, їхні параметри та вузли.

Терміни, встановлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Вживання термінів-синонімів стандартизованого терміна не допускається.

Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі його використання в документах з стандартизації.

Наведені визначення можна, за потреби, змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття, Зміни не можуть порушувати обсягу та змісту понять, визначених у
стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться усі необхідні та достатні ознаки понять, замість визначення ставиться прочерк.

У стандарті, як довідкові, подано англійські , французькі та російські відповідники стандартизованих термінів, а також визначення російською мовою.
Наведені у стандарті рисунки не визначають конструкцію кранів, а лише ілюструють терміни та визначення.

У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів.

Скачать ДСТУ 2986—95

Попередній запис
ДСТУ 2974—95
Наступний запис
ДСТУ 2989—95