ДСТУ 3273—95 Державний стандарт України. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги


ДСТУ 3273—95 Безопасность промышленных предприятий. Общие положения и требования

Цей стандарт установлює загальні положення та вимоги до нормування та забезпечення безпечності промислових, зокрема агропромислових підприємств усіх видів, а також інших виробничих комплексів, зорієнтованих на випуск, збереження та переміщення товарів чи надання послуг (далі — підприємств), що діють, модернізуються (реконструюються, розширюються технічно переоснащуються) чи будуються.

Цей стандарт рекомендується використовувати під час розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО), техніко-економічних розрахунків (ТЕР) та проектної документації окремих підприємств, їхніх груп, вузлів та районів, а також територіальних комплексних схем охорони природи і екологічних обгрунтувань урбанізованих, сільських, рекреаційних та інших видів територій.

Терміни та визначення, що використані в цьому стандарті, відповідають ДСТУ 2156 та ДСТУ 2272:2006.

Скачать ДСТУ 3273—95

ДСТУ 3273—95 Державний стандарт України. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги


ДСТУ 3273—95 Безопасность промышленных предприятий. Общие положения и требования

Цей стандарт установлює загальні положення та вимоги до нормування та забезпечення безпечності промислових, зокрема агропромислових підприємств усіх видів, а також інших виробничих комплексів, зорієнтованих на випуск, збереження та переміщення товарів чи надання послуг (далі — підприємств), що діють, модернізуються (реконструюються, розширюються технічно переоснащуються) чи будуються.

Цей стандарт рекомендується використовувати під час розробки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО), техніко-економічних розрахунків (ТЕР) та проектної документації окремих підприємств, їхніх груп, вузлів та районів, а також територіальних комплексних схем охорони природи і екологічних обгрунтувань урбанізованих, сільських, рекреаційних та інших видів територій.

Терміни та визначення, що використані в цьому стандарті, відповідають ДСТУ 2156 та ДСТУ 2272:2006.

Скачать ДСТУ 3273—95

Попередній запис
ДСТУ 3239-95
Наступний запис
ДСТУ 3279—95