ДСТУ 3381—96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси


ДСТУ 3381—96 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

Цей стандарт розповсюджується на державну повірочну схему для засобів вимірювань маси і встановлює призначення державного первинного еталона одиниці маси, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці маси від державного еталона одиниці маси — кілограма (кг) за допомогою вторинних еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3381—96

ДСТУ 3381—96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань маси


ДСТУ 3381—96 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений массы

Цей стандарт розповсюджується на державну повірочну схему для засобів вимірювань маси і встановлює призначення державного первинного еталона одиниці маси, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці маси від державного еталона одиниці маси — кілограма (кг) за допомогою вторинних еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3381—96

Попередній запис
ДСТУ 3193-95
Наступний запис
ДСТУ 3382—96