ДСТУ 3444—96

ДСТУ 3444—96 Державний стандарт України. Система телетекст. Основні параметри. Методи вимірювань


ДСТУ 3444—96 Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений

Цей стандарт поширюється на систему ТЕЛЕТЕКСТ, у якій передавання даних здійснюється у цифровій формі у складі аналогового телевізійного сигналу з черезрядковим розкладенням на 625 рядив у кадрі і 50 полів у секунду, або незалежним передаванням даних по телевізійному тракту системи SECAM. Система ТЕЛЕТЕКСТ належить до системи В міжнародної класифікації систем телетексту.

Стандарт установлює основні параметри системи ТЕЛЕТЕКСТ та методи їх вимірювань.

Вимоги цього стандарту обов’язкові для підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, а також громадян — суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності, що займаються розробкою чи експлуатацією апаратури систем телетексту.

Скачать ДСТУ 3444—96

Scroll to Top