ДСТУ 3844-99 Державний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок вимоги до побудови


ДСТУ 3844-99 Государственная унифицированная система документации. Формуляр-образец требования к построению

Цей стандарт призначено для використання міністерствами (відомствами), підприємствами, організаціями усіх форм власності під час проектування уніфікованих форм управлінських документів з метою впорядкування і мінімізації інформаційних документопотоків, Забезпечення умов щодо автоматизованого оброблення інформації з додержанням принципів переходу до безпаперового документообігу не є об’єктом цього стандарту.

Стандарт встановлює формати, робочі площі та правила розмітки формуляра-зразка документів, що віднесені до Державної уніфікованої системи документації.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для міністерств (відомств), підприємств, організацій усіх форм власності.

Скачать ДСТУ 3844-99

ДСТУ 3844-99 Державний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок вимоги до побудови


ДСТУ 3844-99 Государственная унифицированная система документации. Формуляр-образец требования к построению

Цей стандарт призначено для використання міністерствами (відомствами), підприємствами, організаціями усіх форм власності під час проектування уніфікованих форм управлінських документів з метою впорядкування і мінімізації інформаційних документопотоків, Забезпечення умов щодо автоматизованого оброблення інформації з додержанням принципів переходу до безпаперового документообігу не є об’єктом цього стандарту.

Стандарт встановлює формати, робочі площі та правила розмітки формуляра-зразка документів, що віднесені до Державної уніфікованої системи документації.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими для міністерств (відомств), підприємств, організацій усіх форм власності.

Скачать ДСТУ 3844-99

Попередній запис
ГОСТ 13943—86
Наступний запис
ДСТУ 4054-2001