ДСТУ 3910—99 (ГОСТ 17.9.1.1—99) Державний стандарт України. Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій


ДСТУ 3910—99  Охрана природы обращение с отходами. Классификация отходов. Порядок наименования отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категоріям

Цей стандарт установлює порядок визначення найменування відходів відповідно до їхнього стану, процесу утворення, виду економічної діяльності і віднесення відходів до наявних класів, груп та інших категорій

Вимоги цього стандарту застосовують під час паспортизації відходів і розробки нормативних документів, що відносяться до поводження з відходами.

Вимоги цього стандарту поширюються на будь-які види діяльності, зв’язані з утворенням відходів, їхнім виявленням, паспортизацією і поводженням з відходами на всіх стадіях життєвого циклу, а також з визначенням ступеня їхньої небезпеки і ресурсної цінності.

Скачать ДСТУ 3910—99

ДСТУ 3910—99 (ГОСТ 17.9.1.1—99) Державний стандарт України. Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій


ДСТУ 3910—99  Охрана природы обращение с отходами. Классификация отходов. Порядок наименования отходов по генетическому принципу и отнесения их к классификационным категоріям

Цей стандарт установлює порядок визначення найменування відходів відповідно до їхнього стану, процесу утворення, виду економічної діяльності і віднесення відходів до наявних класів, груп та інших категорій

Вимоги цього стандарту застосовують під час паспортизації відходів і розробки нормативних документів, що відносяться до поводження з відходами.

Вимоги цього стандарту поширюються на будь-які види діяльності, зв’язані з утворенням відходів, їхнім виявленням, паспортизацією і поводженням з відходами на всіх стадіях життєвого циклу, а також з визначенням ступеня їхньої небезпеки і ресурсної цінності.

Скачать ДСТУ 3910—99

Попередній запис
ДСТУ 3911—99
Наступний запис
ДСТУ 3716-98