ДСТУ 3921.1-1999 (ІSО 10012-1:1992) Державний стандарт України. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки


ДСТУ 3921.1-1999 Требования к обеспечению качества средств измерительной техники. Часть 1. Система метрологического обеспечения средств измерительной техники

Цей стандарт встановлює загальні положення системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), яка використовується в межах систем якості.

Одним з основних завдань системи метрологічного забезпечення є метрологічне підтвердження придатності до застосування ЗВТ за призначенням.

Вимоги стандарту встановлено для ЗВТ, що використовуються під час проведення вимірювань, результати яких призначено для оцінювання відповідності продукції чи послуг установленим нормам.

Стандарт не встановлює спеціальних вимог до чинників, здатних впливати на результати вимірювань, наприклад, до методів вимірювань, компетентності персоналу. Всі вимоги стандарту є рекомендованими.

Вимоги стандарту поширюються на виробничі, проектні, монтажні та обслуговувальні організації, підприємства, установи, які відповідають за постачання продукції чи надання послуг і використовують систему якості, що передбачає застосування результатів вимірювань для доказу відповідності продукції чи послуг, як це встановлено у стандартах ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003, а також поширюється на організації, які використовують продукцію чи послуги або інші організації, які використовують результати вимірювань як доказ відповідності продукції чи послуг установленим нормам, у тому числі на випробувальні або вимірювальні лабораторії, які використовують систему якості.

Стандарт використовують під час укладання контрактів між Постачальником і Покупцем, проведення сертифікації чи аудиту систем якості, акредитації випробувальних лабораторій.

Скачать ДСТУ 3921.1-1999

ДСТУ 3921.1-1999 (ІSО 10012-1:1992) Державний стандарт України. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки


ДСТУ 3921.1-1999 Требования к обеспечению качества средств измерительной техники. Часть 1. Система метрологического обеспечения средств измерительной техники

Цей стандарт встановлює загальні положення системи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), яка використовується в межах систем якості.

Одним з основних завдань системи метрологічного забезпечення є метрологічне підтвердження придатності до застосування ЗВТ за призначенням.

Вимоги стандарту встановлено для ЗВТ, що використовуються під час проведення вимірювань, результати яких призначено для оцінювання відповідності продукції чи послуг установленим нормам.

Стандарт не встановлює спеціальних вимог до чинників, здатних впливати на результати вимірювань, наприклад, до методів вимірювань, компетентності персоналу. Всі вимоги стандарту є рекомендованими.

Вимоги стандарту поширюються на виробничі, проектні, монтажні та обслуговувальні організації, підприємства, установи, які відповідають за постачання продукції чи надання послуг і використовують систему якості, що передбачає застосування результатів вимірювань для доказу відповідності продукції чи послуг, як це встановлено у стандартах ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 9002, ДСТУ ISO 9003, а також поширюється на організації, які використовують продукцію чи послуги або інші організації, які використовують результати вимірювань як доказ відповідності продукції чи послуг установленим нормам, у тому числі на випробувальні або вимірювальні лабораторії, які використовують систему якості.

Стандарт використовують під час укладання контрактів між Постачальником і Покупцем, проведення сертифікації чи аудиту систем якості, акредитації випробувальних лабораторій.

Скачать ДСТУ 3921.1-1999

Попередній запис
ДСТУ 3871-1999
Наступний запис
ДСТУ 3968-2000