ДСТУ 3985-2000 Державний стандарт України. Хроматографія газова. Терміни та визначення


ДСТУ 3985-2000 Хроматография газовая. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять газової хроматографії та суміжних з нею галузей фізичної хімії.
Терміни, регламентовані цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується газової хроматографії, а також для робіт з стандартизації в разі використання результатів цих робіт, включно з програмними засобами комп’ютерних систем.

Вимоги стандарту обов’язкові для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Скачать ДСТУ 3985-2000

ДСТУ 3985-2000 Державний стандарт України. Хроматографія газова. Терміни та визначення


ДСТУ 3985-2000 Хроматография газовая. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять газової хроматографії та суміжних з нею галузей фізичної хімії.
Терміни, регламентовані цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується газової хроматографії, а також для робіт з стандартизації в разі використання результатів цих робіт, включно з програмними засобами комп’ютерних систем.

Вимоги стандарту обов’язкові для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Скачать ДСТУ 3985-2000

Попередній запис
ДСТУ 4490:2005
Наступний запис
ДСТУ 3992-2000