ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEQ) Державний стандарт України.  Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги


ДСТУ 4065-2001 Энергосбережение. Энергетический аудит. Общие технические требования

Цей стандарт поширюється на методологію та порядок ведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування, а також державних (зокрема — бюджетних) установ та організацій.

Стандарт установлює:

 • —    вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту (енергетичного обстеження);
 • —    вимоги до звітної документації з енергетичного аудиту (далі — ЕА);
 • —    етичні вимоги (етика енергоаудитора);
 • —    рекомендації щодо аналізу економічного становища підприємства;
 • —    рекомендації щодо аналізу питомого енергоспоживання;
 • —    рекомендації щодо розроблення енергоощадних (енергозбережних) заходів;
 • —    алгоритм (процедуру) ведення ЕА;
 • —    рекомендації щодо порядку створення та функціонування служби енергоменеджменту підприємства та основні її завдання.

Цей стандарт призначений для використання організаціями, юридичними та фізичними особами, що здійснюють ЕА, є замовниками його проведення та(або) використовують його результати під час розроблення бізнес-планів, під час впровадження запропонованих енергоощадних заходів і т.ін.

Цей стандарт є обов’язковим для спеціалізованих організацій, атестованих Державним комітетом України з енергозбереження (далі — Держкоменергозбереження) на право ведення енергетичного обстеження (енергоаудиту), під час здійснення ними ЕА підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування, а також державних (зокрема — бюджетних) установ та організацій.

Цей стандарт є рекомендованим для всіх інших фірм, установ та організацій під час здійснення ними енергетичного обстеження (далі — ЕО) підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування (далі — підприємства).

Вимоги цього стандарту обов’язкові для працівників Державної інспекції з енергозбереження під час здійснення ними Державної експертизи з енергозбереження, для працівників державних підприємств, організацій, установ, та їх підрозділів, що діють в Україні, а також інших юридичних і фізичних осіб, що адміністративно, організаційно та технічно підпорядковані міністерствам, відомствам, державним адміністраціям, іншим органам державного управління.

Скачать ДСТУ 4065-2001

ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEQ) Державний стандарт України.  Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги


ДСТУ 4065-2001 Энергосбережение. Энергетический аудит. Общие технические требования

Цей стандарт поширюється на методологію та порядок ведення енергетичного аудиту (енергетичного обстеження) підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування, а також державних (зокрема — бюджетних) установ та організацій.

Стандарт установлює:

 • —    вимоги до складу робіт з енергетичного аудиту (енергетичного обстеження);
 • —    вимоги до звітної документації з енергетичного аудиту (далі — ЕА);
 • —    етичні вимоги (етика енергоаудитора);
 • —    рекомендації щодо аналізу економічного становища підприємства;
 • —    рекомендації щодо аналізу питомого енергоспоживання;
 • —    рекомендації щодо розроблення енергоощадних (енергозбережних) заходів;
 • —    алгоритм (процедуру) ведення ЕА;
 • —    рекомендації щодо порядку створення та функціонування служби енергоменеджменту підприємства та основні її завдання.

Цей стандарт призначений для використання організаціями, юридичними та фізичними особами, що здійснюють ЕА, є замовниками його проведення та(або) використовують його результати під час розроблення бізнес-планів, під час впровадження запропонованих енергоощадних заходів і т.ін.

Цей стандарт є обов’язковим для спеціалізованих організацій, атестованих Державним комітетом України з енергозбереження (далі — Держкоменергозбереження) на право ведення енергетичного обстеження (енергоаудиту), під час здійснення ними ЕА підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування, а також державних (зокрема — бюджетних) установ та організацій.

Цей стандарт є рекомендованим для всіх інших фірм, установ та організацій під час здійснення ними енергетичного обстеження (далі — ЕО) підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування (далі — підприємства).

Вимоги цього стандарту обов’язкові для працівників Державної інспекції з енергозбереження під час здійснення ними Державної експертизи з енергозбереження, для працівників державних підприємств, організацій, установ, та їх підрозділів, що діють в Україні, а також інших юридичних і фізичних осіб, що адміністративно, організаційно та технічно підпорядковані міністерствам, відомствам, державним адміністраціям, іншим органам державного управління.

Скачать ДСТУ 4065-2001

Попередній запис
ДСТУ 4054-2001
Наступний запис
ДСТУ ГОСТ 18934:2008