ДСТУ 4249:2003 (ISO/lEC TR 14252:1996, MOD) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Настанова щодо POSIX-сумісних середовищ відкритих систем (POSIX-OSE)


ДСТУ 4249:2003 Информационные технологии. Руководство по POSIX-совместимым открытым средам открытых систем (POSIX-OSE)

Метою Настанови є описати POSIX-сумісне середовище відкритих систем (POSIX-OSE). Призначена для застосування всіма зацікавленими суб’єктами під час використання стандартів на створення систем оброблення інформації, разом зі споживачами, системними інтеграторами, розробниками застосування, постачальниками систем і продавцями.

Призначення Настанови є значно ширшим, ніж окремого стандарту, оскільки в ній описані стандарти з багатьох напрямків, розроблені численними організаціями. Метою Настанови є повна ідентифікація служб користувача для універсальних систем оброблення Інформації в предметних галузях, що розвиваються. Настанова не є базовим стандартом, вона лише ідентифікує стандарти, використовувані у системах оброблення інформації. Тому недоцільно вимагати дотримання вимог Настанови, оскільки вона не містить якихось обов’язкових вимог і призначена тільки для використання як джерело посилань.

Хоча Настанова є результатом POSIX-стандартизації, сфера Ті дії набагато ширша за обсяг проведених робіт. Зараз розробляють основні стандарти і стандартизовані профілі, які стосуються передусім інтерфейсу прикладних програм. Процес відбирання стандартів для спеціальної області програмного застосування звуть профілюванням. У Настанові подано рекомендації щодо розроблення різних типів профілів. Не виникає потреби у створенні системи оброблення інформації, яка реалізує вимоги кожного стандарту POSIX-OSE.

Додатково до опису і розподілу за категоріями робіт зі стандартизації, у Настанові ідентифіковані важливі служби, до яких стандарти ще не застосовували. У галузях, де ці служби не застосовували, описані чинні стандарти і загальні специфікації. Подібні стандарти і загальні специфікації не є частиною POSIX-OSE. Вони вміщені до Настанови для ідентифікування частини виконаної роботи у галузях, відсутніх у POSIX-OSE. Настанова не сприяє використанню специфікацій, що перебувають поза POSIX-OSE; вони введені лише з інформативною метою.

Щодо потреб користувача стандарти охоплюють служби, які безупинно розширюються. Внаслідок цього, Настанова повинна систематично змінюватися, щоб охоплювати нові служби користувача і нові стандарти, які далі розвиваються для задоволення потреб користувачів.

Скачать ДСТУ 4249:2003

ДСТУ 4249:2003 (ISO/lEC TR 14252:1996, MOD) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Настанова щодо POSIX-сумісних середовищ відкритих систем (POSIX-OSE)


ДСТУ 4249:2003 Информационные технологии. Руководство по POSIX-совместимым открытым средам открытых систем (POSIX-OSE)

Метою Настанови є описати POSIX-сумісне середовище відкритих систем (POSIX-OSE). Призначена для застосування всіма зацікавленими суб’єктами під час використання стандартів на створення систем оброблення інформації, разом зі споживачами, системними інтеграторами, розробниками застосування, постачальниками систем і продавцями.

Призначення Настанови є значно ширшим, ніж окремого стандарту, оскільки в ній описані стандарти з багатьох напрямків, розроблені численними організаціями. Метою Настанови є повна ідентифікація служб користувача для універсальних систем оброблення Інформації в предметних галузях, що розвиваються. Настанова не є базовим стандартом, вона лише ідентифікує стандарти, використовувані у системах оброблення інформації. Тому недоцільно вимагати дотримання вимог Настанови, оскільки вона не містить якихось обов’язкових вимог і призначена тільки для використання як джерело посилань.

Хоча Настанова є результатом POSIX-стандартизації, сфера Ті дії набагато ширша за обсяг проведених робіт. Зараз розробляють основні стандарти і стандартизовані профілі, які стосуються передусім інтерфейсу прикладних програм. Процес відбирання стандартів для спеціальної області програмного застосування звуть профілюванням. У Настанові подано рекомендації щодо розроблення різних типів профілів. Не виникає потреби у створенні системи оброблення інформації, яка реалізує вимоги кожного стандарту POSIX-OSE.

Додатково до опису і розподілу за категоріями робіт зі стандартизації, у Настанові ідентифіковані важливі служби, до яких стандарти ще не застосовували. У галузях, де ці служби не застосовували, описані чинні стандарти і загальні специфікації. Подібні стандарти і загальні специфікації не є частиною POSIX-OSE. Вони вміщені до Настанови для ідентифікування частини виконаної роботи у галузях, відсутніх у POSIX-OSE. Настанова не сприяє використанню специфікацій, що перебувають поза POSIX-OSE; вони введені лише з інформативною метою.

Щодо потреб користувача стандарти охоплюють служби, які безупинно розширюються. Внаслідок цього, Настанова повинна систематично змінюватися, щоб охоплювати нові служби користувача і нові стандарти, які далі розвиваються для задоволення потреб користувачів.

Скачать ДСТУ 4249:2003

Попередній запис
ДСТУ 4189:2003
Наступний запис
ДСТУ 3715-98