ДСТУ 6044:2008 Національний стандарт України. Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення


ДСТУ 6044:2008 Метрология. Межповерочный интервал средств измерительной техники. Основные положения и требования к установлению

Цей стандарт поширюється на робочі еталони та робочі засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), які використовують у сфері державного метрологічного нагляду, та визначає критерії і вимоги до методів установлення та корегування міжповірочного інтервалу (далі — МПІ) ЗВТ.

Положення цього стандарту можна використовувати на підприємствах та в організаціях для установлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд.

Положення цього стандарту використовують:

—    спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ);

—    національний науковий метрологічний центр, державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ, і територіальні органи ЦОВМ;

—    користувачі ЗВТ;

—    розробники ЗВТ;

—    виробники ЗВТ;

—    метрологічні служби підприємств та організацій;

—    особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювання;

—    уповноважені повірочні та атестовані калібрувальні і вимірювальні лабораторії;

—    акредитовані випробувальні та калібрувальні лабораторії.

Скачать ДСТУ 6044:2008

ДСТУ 6044:2008 Національний стандарт України. Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення


ДСТУ 6044:2008 Метрология. Межповерочный интервал средств измерительной техники. Основные положения и требования к установлению

Цей стандарт поширюється на робочі еталони та робочі засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), які використовують у сфері державного метрологічного нагляду, та визначає критерії і вимоги до методів установлення та корегування міжповірочного інтервалу (далі — МПІ) ЗВТ.

Положення цього стандарту можна використовувати на підприємствах та в організаціях для установлення та корегування міжкалібрувальних інтервалів ЗВТ, на які не поширюється державний метрологічний нагляд.

Положення цього стандарту використовують:

—    спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі — ЦОВМ);

—    національний науковий метрологічний центр, державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ, і територіальні органи ЦОВМ;

—    користувачі ЗВТ;

—    розробники ЗВТ;

—    виробники ЗВТ;

—    метрологічні служби підприємств та організацій;

—    особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювання;

—    уповноважені повірочні та атестовані калібрувальні і вимірювальні лабораторії;

—    акредитовані випробувальні та калібрувальні лабораторії.

Скачать ДСТУ 6044:2008

Попередній запис
ДСТУ 5034:2008
Наступний запис
ДСТУ 6095:2009