ДСТУ 7113:2009 (ІЕС 60079-0:2007, MOD) Національний стандарт України. Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання Загальні вимоги


ДСТУ 7113:2009 Взрывоопасные среды. Часть 0. Электрооборудование. Общие требования

Цей стандарт установлює загальні вимоги до конструювання, випробовування і маркування вибухозахищеного електрообладнання та Ex-компонентів, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Якщо у будь-якому зі стандартів, що доповнює цей стандарт, не зазначено інше, то електрообладнання, що відповідає цьому стандарту, призначене для використання у вибухонебезпечних середовищах за нормальних атмосферних умов:

—    температура від мінус 20 °С до 60 °С;

—    тиск від 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар);

—    повітря з вмістом кисню зазвичай 21 % об’ємних частин.

Застосування електрообладнання за атмосферних умов, що виходять за ці межі, може вимагати спеціального розгляду та випробовувань.

Визначання максимальної температури поверхні ґрунтується на робочій температурі навколишнього середовища від мінус 20 °С до 40 °С, якщо виробником не обумовлене інше.

Під час конструювання електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ за атмосферних умов, що відрізняються від наведених вище, цей стандарт можна використовувати як посібник. Рекомендовано проведення додаткових випробовувань, що відносяться конкретно до передбачуваних умов застосування. Це особливо важливо для видів вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка «d» (ІЕС 60079-1) й «іскробезпечне електричне коло «і» (ІЕС 60079-11 або ІЕС 61241-11).

Вимоги цього стандарту основані на оцінюванні небезпеки запалення, спричиненого електрообладнанням. Були взяті до уваги такі джерела запалювання, як нагріті поверхні, фрикційні іскри, термічні реакції, електричне іскріння й розряди статичної електрики за нормальних експлуатаційних умов обладнання.

У зв’язку з досягненнями в технології з’являється можливість забезпечення цілей стандартів серії (ЕС 60079 у частині вибухозахисту методами, які ще не прийняті повністю. Якщо виробник бажає застосувати такі методи, то цей стандарт, так само як інші стандарти серії ІЕС 60079, може бути використано частково. Це означає, що виробник готує документацію, що чітко визначає, як застосовують стандарти серії ІЕС 60079, і надає вичерпний опис додатково використовуваних методів. Щоб указати вид захисту, не зазначений в стандартах серії ІЕС 60079, ставлять знак «Exs» або дають посилання на національні вимоги.

Якщо можуть одночасно бути наявні вибухонебезпечне газове середовище та горючий пил, треба розглядати необхідність застосування додаткових заходів захисту.

Цей стандарт не встановлює вимог щодо безпеки таких джерел запалювання, як адіабатичне стискання, ударні хвилі, екзотермічна хімічна реакція, самозапалювання пилу, відкрите полум’я, гарячі гази/рідини, оскільки вони безпосередньо не пов’язані з ризиком вибуху.

Щоб оцінити таке електрообладнання, треба провести аналіз небезпеки, відповідно до якого визначають всі потенційно можливі джерела запалювання й ефективні заходи з їхнього запобігання.

Скачать ДСТУ 7113:2009

ДСТУ 7113:2009 (ІЕС 60079-0:2007, MOD) Національний стандарт України. Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання Загальні вимоги


ДСТУ 7113:2009 Взрывоопасные среды. Часть 0. Электрооборудование. Общие требования

Цей стандарт установлює загальні вимоги до конструювання, випробовування і маркування вибухозахищеного електрообладнання та Ex-компонентів, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Якщо у будь-якому зі стандартів, що доповнює цей стандарт, не зазначено інше, то електрообладнання, що відповідає цьому стандарту, призначене для використання у вибухонебезпечних середовищах за нормальних атмосферних умов:

—    температура від мінус 20 °С до 60 °С;

—    тиск від 80 кПа (0,8 бар) до 110 кПа (1,1 бар);

—    повітря з вмістом кисню зазвичай 21 % об’ємних частин.

Застосування електрообладнання за атмосферних умов, що виходять за ці межі, може вимагати спеціального розгляду та випробовувань.

Визначання максимальної температури поверхні ґрунтується на робочій температурі навколишнього середовища від мінус 20 °С до 40 °С, якщо виробником не обумовлене інше.

Під час конструювання електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ за атмосферних умов, що відрізняються від наведених вище, цей стандарт можна використовувати як посібник. Рекомендовано проведення додаткових випробовувань, що відносяться конкретно до передбачуваних умов застосування. Це особливо важливо для видів вибухозахисту «вибухонепроникна оболонка «d» (ІЕС 60079-1) й «іскробезпечне електричне коло «і» (ІЕС 60079-11 або ІЕС 61241-11).

Вимоги цього стандарту основані на оцінюванні небезпеки запалення, спричиненого електрообладнанням. Були взяті до уваги такі джерела запалювання, як нагріті поверхні, фрикційні іскри, термічні реакції, електричне іскріння й розряди статичної електрики за нормальних експлуатаційних умов обладнання.

У зв’язку з досягненнями в технології з’являється можливість забезпечення цілей стандартів серії (ЕС 60079 у частині вибухозахисту методами, які ще не прийняті повністю. Якщо виробник бажає застосувати такі методи, то цей стандарт, так само як інші стандарти серії ІЕС 60079, може бути використано частково. Це означає, що виробник готує документацію, що чітко визначає, як застосовують стандарти серії ІЕС 60079, і надає вичерпний опис додатково використовуваних методів. Щоб указати вид захисту, не зазначений в стандартах серії ІЕС 60079, ставлять знак «Exs» або дають посилання на національні вимоги.

Якщо можуть одночасно бути наявні вибухонебезпечне газове середовище та горючий пил, треба розглядати необхідність застосування додаткових заходів захисту.

Цей стандарт не встановлює вимог щодо безпеки таких джерел запалювання, як адіабатичне стискання, ударні хвилі, екзотермічна хімічна реакція, самозапалювання пилу, відкрите полум’я, гарячі гази/рідини, оскільки вони безпосередньо не пов’язані з ризиком вибуху.

Щоб оцінити таке електрообладнання, треба провести аналіз небезпеки, відповідно до якого визначають всі потенційно можливі джерела запалювання й ефективні заходи з їхнього запобігання.

Скачать ДСТУ 7113:2009

Попередній запис
ДСТУ 7068:2009
Наступний запис
ДСТУ 7134:2009